O firmie

O nas

Firma MERLIN powstała w 1996 roku jako MERLIN Marcin Lindner.

Działalność w zakresie instalacji teletechnicznych, głównie systemów zabezpieczeń elektronicznych, z racji wcześniejszych doświadczeń (6 lat pracy przy systemach zabezpieczeń banków), rozpoczęliśmy wykonując usługi dla Powszechnego Banku Kredytowego S.A.

Rozwijając działalność pozyskaliśmy nowych klientów sieciowych jak PTC ERA GSM (obecnie T-Mobile) i MILO S.A. których obsługujemy do dnia dzisiejszego.

Jednocześnie wykonywaliśmy instalacje dla pojedynczych inwestorów.

Od 2001 roku we współpracy z firmą DECSOFT wykonywaliśmy systemy zabezpieczeń w obiektach Millennium BIG Banku Gdańskiego S.A.

Rozwijając działalność, wdrożyliśmy obsługę izotopowych czujek dymu, uzyskaliśmy zezwolenie na prowadzenie magazynu izotopów.

W połowie 2001 roku powstała firma MERLIN 2 Sp. Z o.o. która przejęła obsługę większości klientów biznesowych.

Członkami zarządu są udziałowcy spółki Dariusz Guzowski i Marcin Lindner.

Działalność operacyjną rozpoczęliśmy, jako spółka w styczniu 2002.

Obecnie zatrudniamy osiemnaście osób w tym: projektantów, instalatorów systemówzabezpieczeń z licencjami pierwszego i drugiego stopnia, pełnomocnika ds. informacji niejawnych, oraz pracowników biura.

Wdrożyliśmy program ochrony informacji niejawnych polegający na przystosowaniu i certyfikacji posiadanej kancelarii do poziomu „tajne” oraz uzyskania poświadczenia II stopnia wraz z poświadczeniami NATO i UE. Posiadamy certyfikat bezpieczeństwa przemysłowego II stopnia o klauzuli „Tajne” oraz I stopnia do klauzuli „Poufne”. Pracownicy przewidziani do prac przy systemach posiadają poświadczenia bezpieczeństwa osobowego o klauzuli tajne. Posiadamy akredytację systemu teleinformatycznego do przetwarzania informacji o klauzuli „Poufne”.

Posiadamy wyposażenie techniczne, oraz wiedzę i doświadczenie pozwalające na wykonywanie wszelkich zleceń w zakresie instalacji teletechnicznych.